Värmefotografering

Värmefotograferingen utförs med hjälp av en värmekamera. Med hjälp av värmefotograferingen är det lättare att hitta till exempel golvvärmekablar- och rör, så att man till exempel inte borrar i dem. Värmefotografering kan också användas till att besiktiga värmeläckage i fastigheten eller lägenheten eller som hjälpmedel i skadebesiktningen. Vi har bl.a. en FLIR E50 -värmekamera till vårt förfogande.