Tjänster

Skadebesiktining

Skadebesiktningen bör utföras så snart som möjligt efter upptäckandet av en vatten- eller fuktskada.

Läs mera »

Skaderapport

På basis av skadebesiktningen uppgörs en skriftlig skaderapport, av vilken all nödvändig information om skadans reparation tydligt framgår.

Läs mera »

Avfuktningstjänster

Då en vattenskada inträffar eller en fuktskada upptäcks, är avfuktning av konstruktionerna oftast det billigaste och snabbaste alternativet för att lösa problemet.

Läs mera »

Krypgrundsavfuktning

Fuktskador av olika grad och vattenskador är två av de mest typiska problem fastighetsägare stöter på. Kan vi lösa ditt problem?

Läs mera »

Byggnadsarbeten

Vi hjälper våra kunder med nästan alla sorters sanerings- och renoveringsarbeten inomhus. Vi utför ungefär 400 saneringar årligen.

Läs mera »

Luktborttagning

Ozonisering är en mycket effektiv metod för att bli av med besvärliga odörer och bakterier. I tillräckligt stora halter är ozonet en effektiv luktborttagare och behandlingen lämnar inga kemikaliespår i materialen.

Läs mera »

Värmefotografering

Värmefotograferingen utförs med hjälp av en värmekamera. Med hjälp av värmefotografering är det lättare att hitta till exempel golvvärmekablar- och rör, så att man till exempel inte borrar i dem.

Läs mera »

Kontroll av fuktisolering

Vi erbjuder kontroll av fuktisolering i våtutrymmen, som utförs av en VTT-certifierad inspektör av våtrumsarbeten. Genom att utföra kontroller försäkrar man sig om att våturymmena är fungerande och hållbara, så att fuktskador orsakade av misstag, okunskap eller vårdslöshet kan undvikas.

läs mera »