Referenser

Tiia Granberg, Isännöinti Granberg Oy

Vi har samarbetat med Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus länge, redan över 10 år. Deras verksamhet omfattar skadebesiktning, avfuktning och reparation. Jag upplever att deras största styrka är deras snabba reaktionsförmåga. Då en skada inträffar, är invånaren i stor nöd och reparationsprocessen måste inledas omedelbart. Då en vattenskada inträffar har man inte tid att vänta flera dagar, för att inte tala om veckor. De anställda på Varsinais- Suomen Kiinteistökuivaus är proffs – speciellt expertisen inom tak-, vägg- och golvplattor samt fuktisolering har fått mycket beröm. Företaget informerar alltid öppet – även när saker och ting inte går som planerat. Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus har blivit en av våra viktigaste samarbetspartners, eftersom personalen är lätt tillgänglig, yrkeskunnig och proffs inom kundservice. Förhållandet mellan pris och kvalitet är i sin ordning och en styrka är absolut den goda sociala kompetensen i en bransch, där man arbetar i människors hem ”i nödens stund”.

Tiia Granberg,
Auktoriserad disponent

Tapio Nyström, YH Kodit Oy

Vårt samarbete började för ungefär 9 år sedan genom gemensamma kolleger och erfarenheter och omfattar fullständig skadesanering från början till slut i våra fastigheter – i praktiken omfattar detta till exempel skadebesikting, avfuktning och reparation. Vi har också erfarenhet av andra företag i branschen men Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus skiljer sig från sina konkurrenter genom sin snabba reaktionsförmåga på arbetsplatsen såväl som när det kommer till att leverera rapporter; disponenten har ju inte alltid möjlighet att omedelbart vara på plats när det skett en vattenskada. För oss är en bildförsedd skaderapport värdefull information, som behövs omedelbart efter att en vattenskada inträffat. Företagets organisation är kvick och personerna vi har att göra med har en vid kännedom om verksamheten – vi hänvisas alltså inte klumpigt från en person till en annan. Eftersom jag upplever att jag känner personalen mycket väl, är samarbetet tätt och transparent. Då man arbetar på det för kunden kanske viktigaste stället – hemmet – är verksamhetens pålitlighet och att ta kunden i beaktande lika viktiga kriterier som förhållandet mellan pris och kvalitet. Vi har varit nöjda med samarbetet med Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus och samarbetet kommer att fortsätta också i framtiden.

Tapio Nyström,
YH Kodit Oy