Har du råkat ut för en vattenskada eller misstänker du en fuktskada?
Ingen fara – hjälpen är nära 24/7

Fuktkartläggning

Fuktkartläggningen bör utföras så snart som möjligt efter upptäckandet av en vatten- eller fuktskada.

Läs mera »

Skaderapport

På basis av fuktkartläggningen uppgörs en skriftlig skaderapport, av vilken all nödvändig information om skadans reparation tydligt framgår.

Läs mera »

Avfuktningstjänster

Då en vattenskada inträffar eller en fuktskada upptäcks, är avfuktning av konstruktionerna oftast det billigaste och snabbaste alternativet för att lösa problemet.

Läs mera »

Krypgrundsavfuktning

Fuktskador av olika grad och vattenskador är två av de mest typiska problem fastighetsägare stöter på. Kan vi lösa ditt problem?

Läs mera »

Byggnadsarbeten

Vi hjälper våra kunder med nästan alla sorters sanerings- och renoveringsarbeten inomhus. Vi utför ungefär 400 saneringar årligen.

Läs mera »

Luktborttagning

Ozonisering är en mycket effektiv metod för att bli av med besvärliga odörer och bakterier. I tillräckligt stora halter är ozonet en effektiv luktborttagare och behandlingen lämnar inga kemikaliespår i materialen.

Läs mera »

Värmefotografering

Värmefotograferingen utförs med hjälp av en värmekamera. Med hjälp av värmefotografering är det lättare att hitta till exempel golvvärmekablar- och rör, så att man till exempel inte borrar i dem.

Läs mera »

Kontroll av fuktisolering

Vi erbjuder kontroll av fuktisolering i våtutrymmen, som utförs av en VTT-certifierad inspektör av våtrumsarbeten. Genom att utföra kontroller försäkrar man sig om att våturymmena är fungerande och hållbara, så att fuktskador orsakade av misstag, okunskap eller vårdslöshet kan undvikas.

läs mera »

Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus Oy

Vi betjänar er från att vattenskadan skett tills ni kan flytta tillbaka hem. Du kan alltid ringa oss, även mitt i natten. Vi hjälper dig få en helhetsbild av situationen och våra proffs vidtar de nödvändiga åtgärderna. Från oss får du hjälp, som förhindrar att skadan sprids, och expertis, som försnabbar återvändandet till hemmet och vardagen efter fuktskadan.
Våra kunder är privatpersoner, husbolag, försäkringsbolag, disponenter, underhållsföretag och andra privatkunder. Att använda endast en entreprenör gör det lättare att upptäcka och behandla problem under skadeprocessen. Via oss får du all hjälp du behöver under projektet. Vi samarbetar med alla parter i processen, så att skadesaneringen fortlöper så obehindrat som möjligt.
Vi verkar i hela Egentliga Finland, även i skärgården. Vårt primära verksamhetsområde är dock Åbo och dess närmaste grannkommuner.

Vi är auktoriserade inom skadebranschen i Finland..

Våra serviceprinciper

Till vårt företags serviceprinciper hör att reagera omedelbart, snabb rapportering samt professionell skadebesiktning och reparation. Du får omedelbart kontakt med rätt person och vi hänvisar dig inte från person till person.

Referenser:

Tiia Granberg, Isännöinti Granberg Oy

Vi har samarbetat med Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus länge, redan över 10 år. Deras verksamhet omfattar skadebesiktning, avfuktning och reparation. Jag upplever att deras största styrka är deras snabba reaktionsförmåga. Då en skada inträffar, är invånaren i stor nöd och reparationsprocessen måste inledas omedelbart. Då en vattenskada inträffar har man inte tid att vänta flera dagar, för att inte tala om veckor. De anställda på Varsinais- Suomen Kiinteistökuivaus är proffs – speciellt expertisen inom tak-, vägg- och golvplattor samt fuktisolering har fått mycket beröm. Företaget informerar alltid öppet – även när saker och ting inte går som planerat. Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus har blivit en av våra viktigaste samarbetspartners, eftersom personalen är lätt tillgänglig, yrkeskunnig och proffs inom kundservice. Förhållandet mellan pris och kvalitet är i sin ordning och en styrka är absolut den goda sociala kompetensen i en bransch, där man arbetar i människors hem ”i nödens stund”.

Tiia Granberg,
Auktoriserad disponent

Tapio Nyström, YH Kodit Oy

Vårt samarbete började för ungefär 9 år sedan genom gemensamma kolleger och erfarenheter och omfattar fullständig skadesanering från början till slut i våra fastigheter – i praktiken omfattar detta till exempel skadebesikting, avfuktning och reparation. Vi har också erfarenhet av andra företag i branschen men Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus skiljer sig från sina konkurrenter genom sin snabba reaktionsförmåga på arbetsplatsen såväl som när det kommer till att leverera rapporter; disponenten har ju inte alltid möjlighet att omedelbart vara på plats när det skett en vattenskada. För oss är en bildförsedd skaderapport värdefull information, som behövs omedelbart efter att en vattenskada inträffat. Företagets organisation är kvick och personerna vi har att göra med har en vid kännedom om verksamheten – vi hänvisas alltså inte klumpigt från en person till en annan. Eftersom jag upplever att jag känner personalen mycket väl, är samarbetet tätt och transparent. Då man arbetar på det för kunden kanske viktigaste stället – hemmet – är verksamhetens pålitlighet och att ta kunden i beaktande lika viktiga kriterier som förhållandet mellan pris och kvalitet. Vi har varit nöjda med samarbetet med Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus och samarbetet kommer att fortsätta också i framtiden.

Tapio Nyström,

YH Kodit Oy