Fuktkartläggning

Läs mera »

Avfuktningstjänster

Läs mera »

Kontroll av fuktisolering

Läs mera »

Byggnadsarbeten

Läs mera »

Luktborttagning

Läs mera »

Värmefotografering

Läs mera »

Asbestkartläggning

Läs mera»

Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus Oy

Vi betjänar er från att vattenskadan skett tills ni kan flytta tillbaka hem. Du kan alltid ringa oss, även mitt i natten. Vi hjälper dig få en helhetsbild av situationen och våra proffs vidtar de nödvändiga åtgärderna. Från oss får du hjälp, som förhindrar att skadan sprids, och expertis, som försnabbar återvändandet till hemmet och vardagen efter fuktskadan.

Våra kunder är privatpersoner, husbolag, försäkringsbolag, disponenter, underhållsföretag och andra privatkunder. Att använda endast en entreprenör gör det lättare att upptäcka och behandla problem under skadeprocessen. Via oss får du all hjälp du behöver under projektet. Vi samarbetar med alla parter i processen, så att skadesaneringen fortlöper så obehindrat som möjligt.

Vi verkar i hela Egentliga Finland, även i skärgården. Vårt primära verksamhetsområde är dock Åbo och dess närmaste grannkommuner.

Vi är auktoriserade inom skadebranschen i Finland.

Våra serviceprinciper

Till vårt företags serviceprinciper hör att reagera omedelbart, snabb rapportering samt professionell skadebesiktning och reparation. Du får omedelbart kontakt med rätt person och vi hänvisar dig inte från person till person.

"Vi har samarbetat med Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus länge, redan över 10 år. Deras verksamhet omfattar skadebesiktning, avfuktning och reparation. Jag upplever att deras största styrka är deras snabba reaktionsförmåga..."

Tiia Granberg, Isännöinti Granberg Oy