Avfuktningstjänster

Då en vattenskada inträffar eller en fuktskada upptäcks, är avfuktning av konstruktionerna oftast det billigaste och snabbaste alternativet för att lösa problemet. Att avfukta konstruktionerna minskar bland annat rivningsbehovet, vilket sparar på reparationskostnaderna.

Avfuktningsmetoden beror på typen av konstruktion, det våta områdets omfattning och områdets specifika omständigheter, som tas i beaktande i valet av metod.

Vi använder ett brett sortiment av avfuktningsutrustning, som möjliggör att skräddarsy processen för små såväl som stora vatten- och fuktskadesituationer.

Distansövervakning

Vi använder modern och utvecklad distansövervakningsutrustning, som hjälper oss att noggrannare övervaka och effektivera våra avfuktningsprocesser.

Med hjälp av Emporium Remote -distansövervakningsprodukter har vi åstadkommit betydande inbesparingar för våra kunder och sparat på miljön.

Distansövervakningen används i långt bort belägna områden, som till exempel i skärgården. Distansövervakning sparar tid, pengar och miljö, eftersom avfuktningsprocessen kan följas i realtid direkt från vårt kontor istället för att utföra mätningar på plats.

Krypgrundsavfuktning

I många fastigheter, speciellt under sommartid, stiger krypgrundens fuktighetshalt för högt då varm och fuktig luft packar sig i krypgrunden. Problemet gäller såväl nya som gamla fastigheter, speciellt sådana egnahemshus vars krypgrunder är byggda betydligt under marknivå. Fukten i sig själv är inte farlig men riklig fukt i kombination med organiskt material förorsakar ofta mögel-, svamp- och odörproblem.

Läs mera om krypsgrundsavfuktning

Varje fastighet är unik och varje krypgrund bör kontrolleras enligt fastighetens behov. Fukt i sig själv är inte på något sätt farligt men riklig fukt i kombination med organiskt material, till exempel i krypgrunden, förorsakar ofta mögel-, svamp- och odörproblem. Samma problem uppstår i huskonstruktionernas olika kryputrymmen, såväl i icke-ventilerade, inneluftsventilerade som i uteluftsventilerade krypgrunder.

Den sistnämnda ventilationsmetoden för krypgrunder, uteluftsventilation, är den vanligaste ventilationsmetoden men samtidigt speciellt utsatt för fuktproblem. Fuktproblem i krypgrunder är mycket vanliga och uppstår både i nya och gamla byggnader, i både betong- och träkrypgrunder. Få egnahemshusägare förstår att risken för fuktskador i krypgrunden är störst under den heta och fuktiga sommartiden till exempel i juli och augusti. När har du senast kontrollerat din krypgrund och har du någonsin gjort det under sensommarens värmeböljor?

Då utomhusluften, speciellt under de varma årstiderna, rör sig in i krypgrunden (D) under huset, börjar luftmassan svalna på grund av den omgivande kalla luftmassan. Som en följd av detta stiger utrymmets relativa fukthalt, vilket höjer risken för mögel-, mikrob- och odörproblem. Mögelproblemen kan förhindras genom att torka krypgrundens luft så att den relativa fukthalten i medeltal är 60-65%. Krypgrundens luft sugs in av krypgrundsavfuktaren (A). Torr luft (B) från avfuktaren leds jämnt tillbaka in i krypgrunden så att den hålls torr. Samtidigt som avfuktaren torkar luften separerar den luften från fukten (C), som sedan leds ut från fastigheten.

ryomintatilakuivaus2 ryomintatilakuivaus1

Krypgrundsavfuktaren är konstruerad så att den inte bara torkar luften, utan så att luften som går igenom den (C) kan regleras under alla omständigheter (utan att dess kapacitet eller användningskostnader förändras). Med hjälp av den ovannämnda metoden kan man reglera krypgrundens undertryck (D), så att möjliga odörer (E) sugs in i avfuktaren och leds ut från fastigheten, så att den obehagliga odören försvinner även när själva avfuktaren på grund av fukthalten inte är igång.