Asbestkartläggning

Asbestkartläggning är en kartläggning av asbest och andra föroreningar som identifierar mängden, kvalitet, placering av asbest och föreslår en åtgärd för rivningsprocessen.

Reformen av asbestlagstiftningen, som trädde i kraft i början av 2016, är skyldig att genomföra undersökningar av asbest och föroreningar på alla byggnader som slutförts före 1994 innan rivnings- och reparationsarbetet påbörjas.

Ansvaret för att utföra kartläggningen ligger hos remitteraren / entreprenören. Asbestkartläggning måste göras innan projektet startar.