022444060

Kuivauspalvelut

Vesivahingon sattuessa tai kosteusvaurion havaitsemishetkellä on rakenteiden kuivaus yleensä halvin ja nopein vaihtoehto ongelman poistamiseksi.
Rakenteiden kuivaus vähentää mm. rakenteiden purkutöiden laajuutta, joka synnyttää säästöjä jälleenrakennuskustannuksissa.

Kuivausmenetelmä riippuu kuivattavasta rakenteesta, kastuneen alueen laajuudesta, kohteen erityispiirteistä, jotka otetaan huomioon menetelmää valittaessa.

Käytössämme on mittava kuivauskalusto, joka mahdollistaa palvelun räätälöinnin niin pienissä, kuin suurissakin vesivahinko- ja kosteusvauriotilanteissa.

Etävalvonta

Käytössämme on uutta ja edistyksellistä etävalvontateknologiaa, jolla voimme entistäkin tarkemmin seurata ja tehostaa kuivausprosessejamme.

Wiisteen -etävalvontatuotteilla olemme saavuttaneet merkittäviä etuja asiakkaillemme ympäristöä säästäen.

Etävalvontaa käytetään pitkän välimatkan päässä sijaitsevissa kohteissa, kuten esim. saaristossa. Etävalvonta säästää aikaa, rahaa sekä luontoa, kun kuivausprosessia voidaan seurata reaaliajassa suoraan toimistoltamme, paikan päällä suoritettavien välimittausten sijasta.

Ryömintätilakuivaus

Useissa kiinteistöissä etenkin kesäaikana lämpimän ja kostean ilman työntyessä ryömintätilaan ryömintätilan kosteus nousee liian korkeaksi. Ongelma koskee niin uusia kuin vanhojakin kiinteistöjä, etenkin sellaisia omakotitaloja, joissa ryömintätiloja on rakennettu selkeästi maanpinnan tason alapuolelle. Kosteus itsessään ei ole vaarallista, mutta runsas kosteus yhdessä eloperäisen materiaalin kanssa aiheuttaa usein ongelman homeiden, sienikasvustojen muodostumisen sekä hajuhaittojen muodossa.

Lue lisää ryömintäkuivauksesta

Kukin kiinteistö on oma yksilönsä ja ryömintätilan toimintaa tulee tarkastella kunkin kohteen tarpeiden mukaan. Kosteus itsessään ei ole millään tavoin vaarallista, mutta runsas kosteus yhdessä eloperäisen (orgaanisen) materiaalin kanssa, esimerkiksi ryömintätilassa, aiheuttaa usein ongelman homeiden, sienikasvustojen muodostumisen sekä hajuhaittojen muodossa. Sama ongelma esiintyy erilaisissa ryömintätilallisissa talorakenteissa, niin tuulettumattomissa, sisätilatuuletetuissa kuin ulkoilmatuuletetuissa ryömintätiloissa.

Viimeiseksi mainittu ryömintätilan tuuletustapa, ulkoilmatuuletus, on käytössä olevista tuuletustavoista yleisin, mutta samalla myös usein kosteusongelmien muodostumiselle erityisen herkkä. Ryömintätilojen kosteusongelmat ovat erittäin yleisiä, ja koskevat niin uusia kuin vanhoja rakennuksia, kuten myös niin betonisia kuin puurakenteisia ryömintätilarakenteita. Esimerkiksi harva omakotitalon omistaja ymmärtää, että kuuma ja kostea kesäaika vaikkapa heinä-elokuun aikana on riskialtteinta aikaa ryömintätilan vaurioiden syntymiselle. Koska sinä olet viimeksi käynyt ryömintätilassasi, ja oletko tehnyt sitä koskaan loppukesän helteiden aikana?

Kun ulkoilma, etenkin lämpimien vuodenaikojen aikana, kulkeutuu ryömintätilaan (D) talon alle, alkaa ilmamassa jäähtyä ryömintätilan kylmän ympäröivän ilmamassan vaikutuksesta. Tämän johdosta tilan suhteellinen kosteus nousee kasvattaen riskiä home- ja mikrobiongelmien sekä hajuongelmien syntymisestä. Kuivaamalla ryömintätilan ilmaa siten, että suhteellinen kosteus on keskimäärin 60-65%, voidaan homeongelmien syntyminen estää. Ilma ryömintätilasta imetään ryömintätilakuivainlaitteeseen (A). Kuiva ilma (B) laitteesta johdetaan takaisin ryömintätilaan tasaisesti siten, että ryömintätila pysyy kuivana. Samanaikaisesti kun kuivainlaite kuivaa ilmaa, se erottelee kosteuden (C) joka johdetaan ulos kiinteistöstä.

Ryömintätilakuivain on rakennettu siten, että se ei vain kuivata ilmaa, vaan laitteen läpi kulkevaa ilmaa (C) voidaan ohjata kaikissa kosteusolosuhteissa (ilman että kuivauslaitteen kapasiteetti tai käyttökustannukset muuttuvat). Edellä mainitulla tavalla voidaan ohjata ryömintätilan alipainetta (D) siten, että mahdolliset olemassa olevat hajut (E) imetään kuivainlaitteen kautta ja ohjataan ulos kiinteistöstä, jolloin epämiellyttävä hajuongelma poistuu myös niinä aikoina kuin itse kuivainyksikkö ei kosteusolosuhteista johtuen ole toiminnassa.