Vesieristystarkastukset

Tarjoamme märkätilojen vedeneristystarkastuksia, joita suorittaa VTT:n sertifioima märkätilatöiden valvoja. Tarkastuksilla varmistetaan märkätilojen toimivuus ja kestävyys, jotta työvirheiden, tietämättömyyden tai huolimattomuuden aiheuttamat kosteusvauriot voitaisiin välttää. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti.

Alla esimerkki tarkastuksen vaiheista.

Työvaihekertomus
2 kpl tarkastuskertoja:

1. tarkastus: Vedeneristyksen tarkastus seinien osalta, tiiviyskoe GVK-alipainepumpulla, kuivakalvopaksuuden mittaus.
Työn suorittaneen märkätila-asentajan sertifikaatin tarkistus ja sen voimassaolo. Märkätila-asentajan kanssa käydään läpi myös mm. käytetyt materiaalit ja käytetyn vedeneristeen sertifikaatin mukaiset työohjeet ja työvaiheet.

2. tarkastus: Vedeneristyksen tarkastus lattian osalta, tiiviyskoe GVK-alipainepumpulla, kuivakalvopaksuuden mittaus, kaatojen tarkastus.

Raportointi kuvineen. Tarkastuspöytäkirja sisältää selkeät tiedot mm. märkätilan vedeneristyksestä, materiaaleista ja rakenteista. Pöytäkirjassa on myös eriteltynä havaitut puutteet sekä niiden uudelleen tarkastukset.

  • Optinen mittaluuppi
  • GVK-alipainepumppu
  • Vesivaaka