Palvelut

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus tulisi suorittaa aina mahdollisimman pian vesivahingon tai kosteusvaurion havaitsemisen jälkeen.

Lue lisää »

Raportointi

Kosteuskartoituksessa tehtyjen havaintojen pohjalta laaditaan kirjallinen raportti, josta ilmenee selkeästi kaikki tarvittavat tiedot vahingon korjaamiseksi.

Lue lisää »

Kuivauspalvelut

Vesivahingon sattuessa tai kun kosteusvaurio havaitaan on rakenteiden kuivaus yleensä halvin ja nopein vaihtoehto ongelman poistamiseksi.

Lue lisää »

Ryömintätilakuivaukset

Eriasteiset kosteusvauriot ja vesivahingot ovat eräitä tyypillisimpiä kiinteistönomistajia kohtaavia ongelmia. Voimmeko ratkaista ongelmasi?

Lue lisää »

Rakennustyöt

Palvelemme asiakkaitamme lähes kaikissa rakennuksien sisäpuolisissa saneeraus- ja remonttitöissä. Toteutamme noin 400 saneerauskohdetta vuosittain.

Lue lisää »

Asbestikartoitus

Asbestikartoitus on asbestia ja muita haitta-aineita koskeva kartoitus, jossa selvitetään asbestin määrä, laatu, sijainti ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten.

Lue lisää »

Hajunpoisto

Otsonointi on erittäin tehokas keino päästä eroon haitallisista hajuista ja bakteereista. Riittävän suurina pitoisuuksina se on tehokas hajunpoistaja eikä käsittelystä jää kemikaalijäämiä materiaaleihin.

Lue lisää »

Lämpökuvaus

Lämpökuvaus suoritetaan lämpökameraa apuna käyttäen. Lämpökuvauksen avulla esim. lattialämmityskaapelit ja -putket saadaan paikallistettua helposti, jolloin mm. putkiin poraamiset voidaan välttää.

Lue lisää »

Vesieristystarkistukset

Tarjoamme märkätilojen vedeneristystarkastuksia, joita suorittaa VTT:n sertifioima märkätilatöiden valvoja.

Tarkastuksilla varmistetaan märkätilojen toimivuus ja kestävyys, jotta työvirheiden, tietämättömyyden tai
huolimattomuuden aiheuttamat kosteusvauriot voitaisiin välttää.

Lue lisää »