Kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus tulisi suorittaa aina mahdollisimman pian vesivahingon tai kosteusvaurion havaitsemisen jälkeen. Veden aiheuttamat vauriot rakenteisiin voivat olla huomattavasti suuremmat, kuin mitä pinnallisesti ja silmämääräisesti on havaittavissa. Tästä syystä ripeän ammattilaisen käyttö on elintärkeää.

Kosteuskartoituksessa tutkitaan vesivahingon tai kosteusvaurion aiheuttamat vahingot rakenteille sekä rajataan kastuneet alueet.

Tarvittavat kuivaus-, purku- ja saneeraustoimenpiteet kirjataan raporttiin, joka toimitetaan työn tilaajalle.

Kartoituksessa käytettävät mittausmenetelmät ja -laitteet määräytyvät olosuhteiden, materiaalien ja rakenteiden mukaan. Käytössämme on tarvittavat laitteet kaikkiin tilanteisiin.

Kosteusmittaukset

Suoritamme myös yksittäisiä kosteusmittauksia uudis- ja saneerauskohteissa esim. porareikämittauksia pinnoituskelpoisuuden varmistamiseksi. Urakoitsija voi siirtyä seuraavaan työvaiheeseen huoletta ja näin voidaan välttyä myöhemmiltä kosteusvaurioilta.

Raportointi

Kosteuskartoituksessa tehtyjen havaintojen pohjalta laaditaan kirjallinen raportti, josta ilmenee selkeästi kaikki tarvittavat tiedot vahingon korjaamiseksi.

Raportista ilmenee mm. vaurioituneet rakenteet, materiaalit valokuvineen sekä pohjapiirustukset, joka antaa kattavan kuvan rakenteille aiheutuneista vahingoista.

Raportti toimitetaan tilaajan toiveiden mukaan joko sähköisesti tai postitse. Tehokkaalla raportoinnilla nopeutetaan prosessia erityisesti silloin jos vaikkapa isännöitsijä tai vuokrakiinteistön omistaja ei pääse välittömästi itse paikalle.